DIGITopen

DIGITopeni Projekti eesmärk on anda kolmandale sektorile ja väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalus kasutada vabavaralist lähenemisviisi, et hõlbustada nende digitaalset ümberkujundamist. Eesmärk on parandada igapäevast tegevust tõhusate tavade ja uuenduslike meetoditega, edendada koostööd, optimeerida strateegilist planeerimist ja pakkuda töötajatele individuaalsetele vajadustele ja organisatsiooni eesmärkidele vastavat professionaalset arengut.

Projekti koduleht
SeDiHUB

Forwardspace´i koostööpartner

SeDiHUB

SeDiHUB – Euroopa mikro- ja pereettevõtete teenuste disaini keskuse platvormi loomine jätkusuutliku digitaliseeritud teenuse majanduslikuks edendamiseks

SeDiHUB pakub uuendusliku lähenemist, abistamaks otseselt ettevõtjaid suurema väärtuse loomisel läbi teenuse disaini metoodika. SeDiHUB võimaldab arendada strateegilise juhtimise perspektiivi. Samuti on kutsehariduse pakkujatel vähe praktilisi kogemusi teenuste disaini õpetamisel ning koolituse mõju jääb tihti lühikeseks.

Projekti koduleht

GreenForLife

Projekt “Green for Life” keskendub noorte teadlikkuse tõstmisele ja vastutuse suurendamisele keskkonnaküsimustes, pakkudes samas teadmisi ökoloogiast ja kliimamuutustest. Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta noored olulisteks teguriteks Euroopa roheleppe eesmärkide elluviimisel. Projekt toob esile ka energiaefektiivsuse olulisuse, mis on muutunud eriti aktuaalseks praeguse Euroopa energiakriisi valguses.

Projekti “Green for Life” raames tehtavad tegevused on suunatud energiatõhususe edendamisele ja taastuvenergia süsteemide loomisele, mis aitaksid vähendada Euroopa sõltuvust välisriikide energiast. Lisaks energiakriisi lahendamisele keskendub projekt ka tööhõive võimaluste loomisele noortele, edendades roheameteid ja taastuvenergia sektori töökohti.

Projekti koduleht

Forwardspace´i koostööpartner

DIGITAL GURU

DIGITAL GURU – pakub väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, tööandjatele ja personalijuhtidele innovaatilisi meetodeid lihttöölistele efektiivse töö- ja õpikeskkonna organseerimiseks. 

Projektiga luuakse ettevõtetele digitaalse kirjaoskuse alaseid õppevahendeid, mis annaksid oma töötajatele võimaluse mitte saada kompetentseks ainult nende igapäevases töös, vaid ka parandada nende tööalast konkurentsivõimet ning suurendada võimalust saada uusi, kõrgema ametiga töökohti.

Projekti koduleht

Forwardspace´i koostööpartner

SPOTit

SPOTit – Võitlus võltsuudistega sotsiaalmeedias

SPOTit’i eesmärk on aidata noortel inimestel teha mõistlike otsuseid sotsiaalmeedias leviva info sisu kohta, aidates noortel arendada nende meediakirjaoskust.SPOTit arendab uuenduslikke digitaalressursse ja kasutab vlogimise jaoks vabavara programme, et anda noortele võimalus kriitiliselt hinnata sotsiaalmeedias kohatud infot. Lisaks rõhutab projekt 21. sajandi ülioluliste oskuste arendamisele nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö, noorte võimekuse suurendamine kodanikuosaluses ja nende aktiivne kaasamine.

Projekti koduleht

Forwardspace´i koostööpartner

ArtCRelief

ArtCRelief – ettevõtlusalase võimekuse suurendamine kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele

ArtCRelief projekt käsitleb väljakutset, mille COVID-19 pandeemia on põhjustanud kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele (lühendatult KKLS-dele) oma tegevuse jätkamisel, mis on tinginud vajaduse kohaneda ja minna üle erinevatele ärimudelitele. Ettevõtliku suhtumise kasvatamine, innovatsiooni rolli suurendamine ettevõtluses, orienteeritus digitaalsele kultuuripakkumisele ja internetis viibimisele ning koostöö edendamine võiksid aidata KKLS-el kriisis ellu jääda ja olla valmis uueks ajastuks pärast pandeemia.

Projekti koduleht

Kontakt

"*" indicates required fields

Oleme koostööd teinud

Soovid meie teenuste kohta rohkem küsida?

Võta meiega julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse sinu küsimustele tuginedes meie teadmistele ja oskustele!

Broneeri konsultatsioon