Strateegilised koostööprojektid

Erasmus+

Boosting Businesses

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg-, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Rohkem infot leiad Erasmus+ strateegilise koostöö kohta Hariduse Rahvusvahelistumise Agentuuri kodulehelt.

Forwardspace´i koostööpartner

DIGITAL GURU

DIGITAL GURU – pakub väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, tööandjatele ja personalijuhtidele innovaatilisi meetodeid lihttöölistele efektiivse töö- ja õpikeskkonna organseerimiseks. 

Projektiga luuakse ettevõtetele digitaalse kirjaoskuse alaseid õppevahendeid, mis annaksid oma töötajatele võimaluse mitte saada kompetentseks ainult nende igapäevases töös, vaid ka parandada nende tööalast konkurentsivõimet ning suurendada võimalust saada uusi, kõrgema ametiga töökohti.

Projekti koduleht

Forwardspace´i koostööpartner

SPOTit

SPOTit – Võitlus võltsuudistega sotsiaalmeedias

SPOTit’i eesmärk on aidata noortel inimestel teha mõistlike otsuseid sotsiaalmeedias leviva info sisu kohta, aidates noortel arendada nende meediakirjaoskust.SPOTit arendab uuenduslikke digitaalressursse ja kasutab vlogimise jaoks vabavara programme, et anda noortele võimalus kriitiliselt hinnata sotsiaalmeedias kohatud infot. Lisaks rõhutab projekt 21. sajandi ülioluliste oskuste arendamisele nagu kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö, noorte võimekuse suurendamine kodanikuosaluses ja nende aktiivne kaasamine.

Projekti koduleht

Forwardspace´i koostööpartner

ArtCRelief

ArtCRelief – ettevõtlusalase võimekuse suurendamine kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele

ArtCRelief projekt käsitleb väljakutset, mille COVID-19 pandeemia on põhjustanud kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele (lühendatult KKLS-dele) oma tegevuse jätkamisel, mis on tinginud vajaduse kohaneda ja minna üle erinevatele ärimudelitele. Ettevõtliku suhtumise kasvatamine, innovatsiooni rolli suurendamine ettevõtluses, orienteeritus digitaalsele kultuuripakkumisele ja internetis viibimisele ning koostöö edendamine võiksid aidata KKLS-el kriisis ellu jääda ja olla valmis uueks ajastuks pärast pandeemia.

Projekti koduleht
SeDiHUB

Forwardspace´i koostööpartner

SeDiHUB

SeDiHUB – Euroopa mikro- ja pereettevõtete teenuste disaini keskuse platvormi loomine jätkusuutliku digitaliseeritud teenuse majanduslikuks edendamiseks

SeDiHUB pakub uuendusliku lähenemist, abistamaks otseselt ettevõtjaid suurema väärtuse loomisel läbi teenuse disaini metoodika. SeDiHUB võimaldab arendada strateegilise juhtimise perspektiivi. Samuti on kutsehariduse pakkujatel vähe praktilisi kogemusi teenuste disaini õpetamisel ning koolituse mõju jääb tihti lühikeseks.

Projekti koduleht

Kontakt

"*" indicates required fields

Oleme koostööd teinud

Soovid meie teenuste kohta rohkem küsida?

Võta meiega julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse sinu küsimustele tuginedes meie teadmistele ja oskustele!

Broneeri konsultatsioon