Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada. Projekti tulemusena esitab taotleja saavutatud muutused ühingu arendamisel ning milliste indikaatorite alg- ja sihttasemetega ta seda mõõdab.

Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest

Rohkem infot leiad KÜSKi kodulehelt.

Oleme koostööd teinud

Soovid meie teenuste kohta rohkem küsida?

Võta meiega julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse sinu küsimustele tuginedes meie teadmistele ja oskustele!

Broneeri konsultatsioon